Volkerak Revision | Hydraulic System to speed up the levelling process

Hycom projects | Civil works

Description

The Volkerak locks are part of a busy shipping route, the Rhine-Meuse-Scheldt Delta.

In order to ensure shorter waiting times for the ships travelling through these locks, Hycom has adjusted the existing hydraulic system of the locks, also provided by Hycom, by adding cylinders and a 3rd hatch in the ebb doors to speed up the levelling process.

Volkerak Revisie

Hycom projecten | Civiele werken

Omschrijving

De Volkeraksluizen zijn onderdeel van een drukke scheepvaartroute, de Rijn-Maas-Scheldedelta.

Om voor kortere wachttijden voor de schepen die door deze sluizen varen te kunnen zorgen, heeft Hycom het bestaande hydraulisch systeem van de sluizen, dat ook is geleverd door Hycom, aangepast door cilinders en een 3e luik in de ebdeuren toe te voegen, om zo het nivelleringsproces te versnellen.